Τι είναι Λογοθεραπεία

Η λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών της ανθρώπινης επικοινωνίας σε παιδιά και σε ενήλικες. Ασχολείται με τις διαταραχές λόγου (προφορικού και μη), ομιλίας , επικοινωνίας, φωνής, σίτισης και κατάποσης.

Λόγος
Ο λόγος αφορά στην ικανότητα αναγνώρισης λέξεων και εννοιών καθώς και  στην ικανότητα επικοινωνίας  μέσω ενός κωδικοποιημένου συστήματος σε όλες του τις μορφές, δηλαδή την προφορική και την γραπτή.

Επικοινωνία
Η επικοινωνία αποτελεί μια δυναμική διεργασία ανταλλαγής ιδεών και πληροφοριών. Αυτή η δυναμική διαδικασία περιλαμβάνει την κωδικοποίηση, τη μετάδοση και αποκωδικοποίηση των επιδιωκόμενων μηνυμάτων.

Ομιλία
Η ομιλία είναι ένα λεκτικό μέσο επικοινωνίας ή μεταβίβασης του νοήματος. Αποτελείται από συνδυασμούς ομιλητικών ήχων, την ποιότητα φωνής, τον επιτονισμό, και τον ρυθμό. Κάθε ένα από αυτά τα συστατικά μέρη χρησιμοποιείται με στόχο να δομηθεί το ομιλητικό μήνυμα.

Οι λογοθεραπείες παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:
   Αναπτυξιακές Διαταραχές Ομιλίας
 •   Αρθρωτικές διαταραχές
 •   Φωνολογικές διαταραχές
 •   Δυσαρθρία
 •   Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

  Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές
 •   Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
 •   Γλωσσικές Διαταραχές που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
 •   Βαρηκοία / κώφωση
 •   Διαταραχές χρήσης της γλώσσας - πραγματολογικές διαταραχές (αυτισμός, σύνδρομο  Asperger, σημασιολογική - πραγματολογική διαταραχή)
 •   Μαθησιακές δυσκολίες
 •   Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
 •   Διαταραχές φωνής
 •   Δυσπραξία   


Created by Christos


Δεκτά όλα τα ταμεία

Αρμονία
   Θεραπευτικό Κέντρο του Παιδιού και
      της Οικογένειάς του Βασιλική Τενεκετζή - Κόλλια