Εργαστήρι θεατρικού παιχνιδιού:
Απευθύνεται σε προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας από (4-8 ετών)

  Ομάδα Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης:
Απευθύνεται σε παιδιά της δημοτικής εκπαίδευσης από (8-12 ετών)

  Ομάδα Εφήβων:
Απευθύνεται σε εφήβους άνω των 12 ετών που επιθυμούν να επεξεργαστούν θέματα κοινωνικών δεξιοτήτων, προσωπικής ταυτότητας, συναισθηματικής ωρίμανσης και προσαρμογής.

  Ομάδες  Ενηλίκων:
Απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να επεξεργαστεί μια σειρά θεμάτων προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, (ενδοπροσωπική προσαρμογή) λειτουργικής αποτελεσματικής επικοινωνίας (διαπροσωπική προσαρμογή) με το περιβάλλον του.

  Ομάδες οργανωμένου παιχνιδιού
     Το παιχνίδι αποτελεί ορόσημο στην ανάπτυξη κάθε παιδιού. Μέσω του παιχνιδιού , το παιδί αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες που συμβάλλουν τόσο στην ένταξη κι ενσωμάτωσή του στο κοινωνικό σύνολο όσο και στην ομαλή συναισθηματική του εξέλιξη. Το ομαδικό παιχνίδι προσφέρει τη δυνατότητα ενός ευρέος φάσματος στόχων , που τα παιδιά καλούνται να κατακτήσουν και να επιτύχουν.

ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ
 •   Συνεργασία
 •   Κανόνες συμπεριφοράς
 •   Αποδοχή δυσκολιών τόσο δικών του όσο και των συμπαικτών του
 •   Κοινωνικοποίηση
 •   Κατανόηση κι εφαρμογή κανόνων παιχνιδιού
Πιο συγκεκριμένα μέσω του παιχνιδιού βελτιώνονται οι παρακάτω τομείς:
 •   Συγκέντρωση
 •   Μνήμη
 •   Κατανόηση
 •   Κριτική ικανότητα
 •   Διατήρηση βλεμματικής επαφής
 •   Ανάπτυξη προφορικού λόγου και γλωσσικών δεξιοτήτων
 • Τήρηση διαλόγου
 •   Περιγραφή

Όλες οι ομάδες λειτουργούν με βιωματική προσέγγιση, προκειμένου να αξιοποιούνται τα εκφραστικά μέσα κάθε μέλους της ομάδας, που αναλαμβάνει ρόλο ενεργητικό!Created by Christos


Δεκτά όλα τα ταμεία

Αρμονία
   Θεραπευτικό Κέντρο του Παιδιού και
      της Οικογένειάς του Βασιλική Τενεκετζή - Κόλλια

web page maker screenshot
web page maker screenshot