ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Γίνεται χορήγηση του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ που είναι ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο διερευνά την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις ικανότητες - δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα του ατόμου. Στην συνέχεια εντοπίζει τα επαγγέλματα που του ταιριάζουν, καθώς και τα αντίστοιχα τμήματα του Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο ενδιαφερόμενος, λαμβάνοντας υπόψιν του τα ευρήματα του ΑΡΙΣΤΟΝ ΤΕΣΤ, έχει την δυνατότητα να επιλέξει τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία.Created by Christos


Δεκτά όλα τα ταμεία

Αρμονία
   Θεραπευτικό Κέντρο του Παιδιού και
      της Οικογένειάς του Βασιλική Τενεκετζή - Κόλλια