Αρμονία
   Θεραπευτικό Κέντρο του Παιδιού και
      της Οικογένειάς του Βασιλική Τενεκετζή - ΚόλλιαΣτα πλαίσια του Θεραπευτικού Κέντρου του Παιδιού και της Οικογένειάς του "Αρμονία" ,
παρέχονται υπηρεσίες ψυχολόγου σε παιδιά – εφήβους – ενήλικες , ανάλογα με το αναπτυξιακό στάδιο που βρίσκεται κανείς και ανάλογα με το είδος δυσκολίας που παρουσιάζει.

0 – 6 ετών: Κατά την προσχολική φάση ανάπτυξης του παιδιού,
όλοι οι αναπτυξιακοί τομείς βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη (αυτοεξυπηρέτηση
κίνηση , λόγος, αντίληψη , κοινωνικοποίηση). Αυτό σημαίνει ότι είναι η πλέον κατάλληλη περίοδος για την πρώτη και ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού από ειδικό , με βάση τα δεδομένα της τυπικής ανάπτυξης του παιδιού ανά ηλικία , ώστε σε περίπτωση εντοπισμού δυσκολιών, το προτεινόμενο  πρόγραμμα παρέμβασης να εφαρμοστεί έγκαιρα. Επιπλέον, είναι η ενδεδειγμένη χρονική περίοδος για αξιολόγηση της σχολικής ωριμότητας – ετοιμότητας του παιδιού , ακριβώς πριν την έναρξη της σχολικής του ζωής.

6 – 12 ετών: Το παιδί έρχεται καθημερινά αντιμέτωπο με τις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος αλλά και του εξωσχολικού του προγράμματος. Επομένως , είναι η κατάλληλη περίοδος για αξιολόγηση των μαθησιακών δυνατοτήτων και αδυναμιών του , παράλληλα με την εκτίμηση της σχολικής και κοινωνικής του προσαρμογής του. Το πρόγραμμα αποκατάστασης των πιθανών δυσκολιών που διαγιγνώσκονται σχεδιάζεται σε κάθε περίπτωση εξατομικευμένα και η επιτυχία του εξασφαλίζεται με την προυπόθεση της συστηματικής και σταθερής συνεργασίας οικογένειας – θεραπευτικού κέντρου – σχολείου φοίτησης.

12 – 18 ετών: Ο/Η έφηβος/η καλείται να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της εφηβικής ηλικίας , νιώθοντας συγχρόνως ο ίδιος ότι βρίσκεται σε μια ευάλωτη και αδύναμη φάση , όπου παντού συναντά αντιπάλους ενώ ο ίδιος έχει ανάγκη από συμμάχους. Ο ειδικός της ψυχικής υγείας είναι σε θέση να ανακαλύψει μαζί με τον/την έφηβο/η το μαθησιακό του στυλ , να τον υποστηρίξει στον επαγγελματικό του προσανατολισμό , να ανιχνεύσει ενδεχόμενα προβλήματα στην ενδο-προσωπική και δια-προσωπική του προσαρμογή , που λειτουργούν ως εμπόδια στην ομαλή μετάβαση προς την ενηλικίωση. Προαπαιτούμενη συνθήκη θεωρείται η στενή και απρόσκοπτη συνεργασία με το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον.

18 ετών και άνω: οι υπηρεσίες ψυχολόγου μπορούν να παρασχεθούν σε οποιαδήποτε ηλικιακή φάση του ενήλικου ατόμου , που αισθάνεται την ανάγκη ότι χρειάζεται θεραπεία , βοήθεια , υποστήριξη , καθοδήγηση , συμβουλευτική ή απλώς ενδυνάμωση στα διεγνωσμένα ή μη προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η αιτιολογία τους συνήθως βρίσκεται σε οργανικά ή / και ψυχικά προβλήματα υγείας  του ίδιου του ατόμου , σε περιόδους ενδοοικογενειακής κρίσης , σε ασθένεια ή απώλεια αγαπημένου προσώπου , σε αλλαγές στον επαγγελματικό τομέα , στη δυσκολία άσκησης του γονεικού ρόλου , σε ζητήματα προσωπικής ενδοσκόπησης , κλπ.

     Βασική και θεμελιώδης αρχή κάθε προγράμματος παρέμβασης , ανεξάρτητα από ηλικία ατόμου ή φύση προβλήματος,  είναι η επιστημονική κατανόηση των ψυχικών εκδηλώσεων και της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με στόχο την απελευθέρωση και αξιοποίηση  του νοητικού και συναισθηματικού δυναμικού, που το ίδιο το άτομο διαθέτει, στο μέγιστο δυνατό βαθμό.Created by Christos


Δεκτά όλα τα ταμεία