ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ
Ο ειδικός με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων αξιολογεί ατομικά :
 •   Τη νοητική κατάσταση
 •   Τα στοιχεία προσωπικότητας
 •   Τα προβλήματα σχολικής και κοινωνικής προσαρμογής
 •   Τα προβλήματα συμπεριφοράς
 •   Τη σχολική ωριμότητα - ετοιμότητα (Α Τεστ)
 •   Τις μαθησιακές δυσκολίες
 •   Τις ειδικές ικανότητες / δεξιότητες / ενδιαφέροντα / κλίσεις που προσδιορίζουν το μαθησιακό προφίλ
 •   Τα προβλήματα σκέψης, συναισθήματος.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ / ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Απευθύνεται σε ενήλικες όλων των ηλικιών που
 •    Είναι άτομα με ειδικές ανάγκες
 •   Έχουν ψυχιατρικό ιστορικό με ή χωρίς φαρμακευτική υποστήριξη
 •   Έχουν διαταραχές διάθεσης και συναισθήματος  λόγω ορμονικών διαταραχών (π.χ. θυρεοειδή)
 •   Διέρχονται προσωπική, οικογενειακή, επαγγελματική κρίση (πένθος, απώλεια, ασθένεια, ανεργία, διαζύγιο)   
 •   Έχουν αγχώδη διαταραχή (π.χ. μετατραυματικό στρες - PTSD, ΓΑΔ, κρίσεις πανικού)
 •   Πάσχουν από χρόνια νευρολογική νόσο
 •   Πάσχουν από αυτοάνοσο νόσημα
 •   Καταθλιπτική διαταραχή

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
Με ατομικές ή ομαδικές συνεδρίες ο ειδικός αξιολογεί, ενημερώνει και καθοδηγεί τους γονείς στην επίλυση προβλημάτων επικοινωνίας, οριοθέτησης, χειρισμού συμπεριφορών και αντιδράσεων του παιδιού ή εφήβου, ενδοοικογενειακά. Επίσης, ο γονέας υποστηρίζεται στην κατανόηση, τροποποίηση και επαναπροσδιορισμό της άσκησης του γονεϊκού του ρόλου.
Η συμβουλευτική αφορά σε γονείς:
 •   Με προσωπικά ή συναισθηματικά προβλήματα
 •   Σε προσωπική ή οικογενειακή κρίση (π.χ. διαζύγιο, απώλεια / ασθένεια γονέα ή αγαπημένου προσώπου, οικονομική / επαγγελματική κρίση)
 •   Σε οικογένεια μονογονεϊκής δομής
 •   Σε ανασυσταμένη οικογένεια

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗCreated by Christos


Δεκτά όλα τα ταμεία

Αρμονία
   Θεραπευτικό Κέντρο του Παιδιού και
      της Οικογένειάς του Βασιλική Τενεκετζή - Κόλλια

web page maker screenshot
web page maker screenshot